Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek:

1. A ManUtdFanatics.hu ingyenesen elérhető tartalmakat biztosít az olvasók számára. Az oldalt bárki olvashatja, de csak regisztrált felhasználó szólhat hozzá a hírekhez és/vagy a Fórum témáihoz.

2. A regisztráció ingyenes! A regisztráció során választott felhasználónevet és jelszót kérjük gondosan megőrízni! Ezek elfelejtéséből, elvesztéséből vagy illetéktelenek által történő felhasználásból keletkező károkért minden esetben az eredeti felhasználó a felelős!

3. A regisztráció során tilos olyan felhasználói nevet választani, amely más személyiségi jogait sérti, vagy vulgáris, kulturálatlan, faji, nemi, vallási, politikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas szót/szavakat tartalmaz! 

4. A ManUtdFanatics.hu oldalon megjelenő tartalom közzététele más oldalon a tulajdonosok engedélye nélkül tilos!

5. Tilos olyan hozzászólás elküldése, amely a fórum megjelenését vagy használhatóságát rombolja. 

6. Szigorúan tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvének hatálya alá eső illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére bujtó megjegyzések beírása, vagy ilyen tartalommal rendelkező képek, weboldalak linkelése, vagy arra hivatkozás. Ilyen esetben a felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra kerül.

7. Az elküldött üzenetekben tilos a személyeskedés, a kultúrálatlan viselkedés, a trágár, obszcén szóhasználat, a vulgáris kifejezések közzététele. Más tag megsértése kifejezetten kerülendő! Az ilyen hozzászólásokat a moderátorok saját belátásuk szerint törölhetik.

8. Tilos az oldalonon bárkinek - vagy bármely embercsoport tagjának - az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kultúrális, nemi és faji alapú előítéleteknek és megkülönböztetéseknek - akár burkolt formában is - az oldalon hangot adni. A fenti szabály megszegése akár azonnali tiltást eredményezhet.

9. Tilos másik tag személyes adatainak közzététele, az illető egyértelmű beleegyezése nélkül. 

10. A témához nem illő hozzászólások (OFFOLÁS) törlésre kerülnek. Nem lehet kifogás az sem, hogy azért írt valaki éppen az adott részhez, mert az volt aktív. Ha mégis szándékosan offtopic bejegyzést követ el valaki, fogja rövidre, és jelezze azt (PL: 'OFF: ... ON: ...')

11. Tilos az oldalon olyan tartalmat közzétenni, mely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani. Amennyiben valaki mégis közzétesz ilyet, azért ő a felelős!

12. Tilos mások írását sajátként beállítani és közzétenni az oldalon. Amennyiben valaki mégis így tesz, azért ő a felelős!

13. Tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának tiltása után azonos céllal új regisztrációt létesíteni.

14. Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást!


Moderálás:

1. A moderátor minden olyan hozzászólást törölhet, amely a Felhasználói feltételek között felsorolt tilalmakat figyelmen kívül hagyja. 

2. A moderálást a moderátorok szúrópróbaszerűen végzik. Bármikor és bármelyik hozzászólást megtekinthetik és ha nem az oldalra illő, törölhetik.

3. A moderátor nem köteles megindokolni a döntéseit.

4. Ha egy Felhasználónak észrevétele, kérdése van a moderátor felé, azt személyes üzenetként teheti meg. Hozzászólásban tett megkereséseket a moderátor törölheti a Felhasználói feltételek 10. pontjában leírtak miatt.

5. A moderátornak nincs lehetősége arra, hogy Felhasználó tartalmakat részben vagy egészben módosítson.

6. Amennyiben egy Felhasználó többszörösen megszegi a Felhasználói feltételeket, a moderátor letilthatja hozzászólási lehetőségét. Ha a Felhasználó új regisztrációt készít további szabáylszegés céljából, a moderátor az új regisztráció hozzászólási lehetőségét törölheti.


A Felhasználói feltételek nem ismerete nem mentesít a lehetséges büntetés alól! 

A Felhasználói feltételek és moderálás nem egyes Felhasználók ellen, hanem az oldal kultúrált működése mellett szólnak.Minden körülmények között törekedjünk a helyesírás szabályainak betartására! Az írásjelek, a szóközök, a bekezdésekre bontás mind fontos dolog. Törekedjünk az átláthatóságra. 


Az oldalon nem található CHAT, ahol gyorsan zajlik a kommunikáció. Az oldalon hozzászólások írására van lehetőség, tehát van idő a normális megfogalmazásra és elküldés előtti ismételt átolvasásra. 


Blog szabályzat:

A korábban felsoroltak a blogok esetében is fennállnak. 

Bárki írhat blogot és küldheti be azt. A ManUtdFanatics.hu minden beérkező blogot kikerülés előtt átnéz, de nem minden blogot tesz ki az oldalra. 

Blog írásnál ügyeljünk arra is, hogy egy adott témáról szóljon az írás, átfogó, hosszú terjedelemben. 

Támogatás

Támogasd adományoddal
a ManUtdFanatics.hu működését!